Model 600

Per internet

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda

  IMPORTANT: L'aplicació només permet introduir, per a cada model, les dades d'un únic contribuent. Per tant, en cas d'un matrimoni casat en règim de guanys, cada cònjuge haurà de presentar una autoliquidació per la meitat de la compra i ingressar l'import corresponent.
  Així mateix, és obligatòria la introducció de la referència cadastral en aquells béns que ho tinguen.
 2. Pagar, si correspon, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li condueix el propi programa d'ajuda.
 3. Presentar l'autoliquidació en la plataforma de tramitació, introduint el número de document prèviament generat en el punt 1, i aportar, en format digital, la documentació exigida per la norma (registrar). Per a realitzar aquest tràmit és imprescindible disposar de certificat digital.

Presencial

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda o emplenar el model oficial.
  IMPORTANT: L'aplicació només permet introduir, per a cada model, les dades d'un únic contribuent. Per tant, en cas d'un matrimoni casat en règim de guanys, cada cònjuge haurà de presentar una autoliquidació per la meitat de la compra i ingressar l'import corresponent.
  Així mateix, és obligatòria la introducció de la referència cadastral en aquells béns que ho tinguen.
   
 2. Pagar, si correspon, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li condueix el propi programa d'ajuda o en entitat col·laboradora o punt de Correos.
 3. Sol·licitar cita prèvia per a la presentació de l'autoliquidació