Model 600

Per internet

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda. Si necessita informació, ajuda a l'emplenament o assistència, l'ATV li crida.

  IMPORTANT: L'aplicació només permet introduir, per a cada model, les dades d'un únic contribuent. Per tant, en cas d'un matrimoni casat en règim de guanys, cada cònjuge haurà de presentar una autoliquidació per la meitat de la compra i ingressar l'import corresponent.
  Així mateix, és obligatòria la introducció de la referència cadastral en aquells béns que ho tinguen.
 2. Pagar, si correspon, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li condueix el propi programa d'ajuda. Si tria pagar de manera presencial, haurà d'esperar almenys 2 dies perquè el següent pas reconega el pagament.
 3. Presentar l'autoliquidació en la plataforma de tramitació, introduint el número de document prèviament generat en el punt 1, i aportar, en format digital, la documentació exigida per la norma (registrar). Per a realitzar aquest tràmit és imprescindible disposar de certificat digital.

Presencial

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda. Si necessita assistència a l'emplenament, pot sol·licitar cita presencial o l'ATV li crida.
  IMPORTANT: L'aplicació només permet introduir, per a cada model, les dades d'un únic contribuent. Per tant, en cas d'un matrimoni casat en règim de guanys, cada cònjuge haurà de presentar una autoliquidació per la meitat de la compra i ingressar l'import corresponent.
  Així mateix, és obligatòria la introducció de la referència cadastral en aquells béns que ho tinguen.
   
 2. Pagar, si correspon, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li condueix el propi programa d'ajuda o en entitat col·laboradora o punt de Correos.
 3. Sol·licitar cita prèvia per a la presentació de l'autoliquidació