Cens i notificacions electròniques d'actuacions i procediments de l'ATV

Cens de notificacions electròniques

Este tràmit es realitza de manera telemàtica, mitjançant els següents passos:

 

1. Accedisca mitjançant els mitjans habilitats per la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana.

 

Paso 1, acceso al trámite

 

 
 

2. El primer pas de la tramitació serà l'emplenament del formulari, on simplement ha d'indicar si actua en nom propi o com a representant.

Paso 3, formulario

2b. Si actua com a representant indique-ho, el sistema està connectat amb el Registre de Representants de l'ACCV, per la qual cosa ha de constar la representació realitzada pel representat al representant en el tràmit "Cens de notificacions electrònics". Més intormació.

Esta representació abasta:

  1. Possibilitat de donar d'alta/baixa/modificació en el cens de notificacions electròniques del representant al representat
  2. Consulta de notificacions electròniques enviades per l'Agència Tributària Valenciana relatives a actuacions i procediments tributaris del subjecte representat.

No és necessari aportar documentació addicional. Quan emplene els camps, podrà continuar al següent pas.

Paso 4 representación

 

3. En l'apartat C, indique l'operació que vol realitzar

 

Paso 5 tipo de acción

1.- Alta. Si es vol donar d'alta en el cens de notificacions electròniques i rebre les notificacions de l'ATV per mitjans electrònics.

2.- Baixa. Si desitja donar-se de baixa en el cens de notificacions electròniques i deixar de rebre únicament les notificacions de l'ATV per mitjans electrònics.

Quan la persona siga obligada, per estar donat d'alta en el cens de notificacions electròniques de l'ATV després d'haver rebut la comunicació d'inclusió en el cens, i sol·licita la baixa, haurà d'especificar un motiu i podrà indicar el domicili postal en el qual prefereix rebre la resolució resultant d'aquesta operació.

3.- Modificació. Si desitja modificar els dies de no depòsit, és a dir, si desitja indicar els dies que no vol rebre notificacions electròniques sense donar-se de baixa en el cens.

Estos dies de no depòsit venen regulats per l'article 9 del Decret 39/2021, de 12 de març, del Consell, de regulació de les notificacions i comunicacions administratives electròniques de l'Agència Tributària Valenciana.

 

Periodos de no depósito

 

 

Pressione Enviar per a validar. Pot continuar al següent tràmit.

 

Validar

4. Adjuntar documentació.

             En els casos en els quals se sol·licite la baixa d'un obligat s'haurà d'adjuntar la documentació necessària que justifique la sol·licitud d'esta baixa.

Adjuntar documentación

5. Procedisca a registrar la sol·licitud.

 

Registrar

 

6. Quan finalitze el registre, disposarà d'un justificant de presentació.

En la carpeta ciudadana del/de la presentador/a, (i del representado/a si actúa con representante) trobarà:

  • La resolució d'inclusió en el cens, la resolució d'exclusió en el cens o l'assenyalament de dies de no disposició.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.

 

 

 

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciudadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències