...Vull un certificat d'estar al corrent de les meues obligacions amb la Generalitat?

Vull un certificat d'estar al corrent de les meues obligacions amb la Generalitat

Es tracta d'un certificat que acredita la situació del sol·licitant respecte a les seues obligacions tributàries amb la Hisenda pública valenciana. 

Per a conéixer informació sobre com obtindre-ho, té més informació ací.