...Vull presentar al·legacions/documentació?

Vull presentar alegacions/documentació

En el desenvolupament dels procediments tributaris, tant aquells que han sigut iniciats d'ofici per l'Agència Tributària Valenciana, com els que són instats pel propi interessat, quan aquest vulga o haja de dirigir-se a l'Administració així com presentar determinada documentació, pot fer-ho de dues formes:

  • Telemàtica, a través del Registre electrònic de la ATV, sempre que no existisca un tràmit específic en la seu electrònica (Tràmit Z), o

  • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial davant la Seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues Delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia en el servei de Registre General. 

Cal tindre en compte que aquest tràmit NO és aplicable a la presentació de models 600 ni 620 o sol·licituds d'ajornament/fraccionament.