...Vull presentar al·legacions/documentació?

Vull presentar al·legacions/documentació

En el desenvolupament dels procediments tributaris, tant aquells que han sigut iniciats d'ofici per l'Agència Tributària Valenciana, com els que són instats pel propi interessat, quan este vulga o haja de dirigir-se a l'Administració així com presentar determinada documentació, pot fer-ho de dos formes:

  • Telemàtica, a través del tràmit "Contestar a requeriments o efectuar al·legacions", o

  • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial no s'exigix cita prèvia per a presentar documents en les oficines de registre, però pot acudir amb cita.

Cal tindre en compte que este tràmit NO és aplicable a la presentació de models d'autoliquidació o sol·licituds d'ajornament/fraccionament.