Visualització de contingut web

Venda d'or per un particular

El Tribunal Suprem estableix que la venda d'or d'un particular a un professional del sector està subjecta a l'Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses.