... un recordatori?

M'han notificat un recordatori

Si vosté ha rebut un recordatori, ha de saber que no s'ha iniciat encara cap procediment tributari, ni té la consideració de requeriment previ.

És un document merament informatiu en el qual se li recorda les obligacions tributàries que ha de complir, alhora que es realitza una campanya d'informació i assistència, amb vista a la consecució de l'objectiu estratègic de l'Agència d'estimular el compliment voluntari de les obligacions tributàries.

Per a conéixer aquestes obligacions, consulte l'apartat Tributs en el qual obtindrà informació sobre com declarar l'operació corresponent en l'àmbit de:

  • Impost sobre Successions i Donacions 

  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

  • Impost sobre Patrimoni 

  • Impostos Mediambientals 

  • Tributs sobre el Joc