Visualització de contingut web

Requisits previs per a utilitzar el sistema

Per a utilitzar la modalitat de "pagament telemàtic genèric" l'ordenant del pagament, que podrà ser la persona obligada al pagament o una persona diferent, ha de reunir els requisits següents:

1. Disposar de document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

 Aquests certificats digitals s'usen per a:

 • Accedir al sistema.
 • Realitzar la petició de càrrec en compte.

Per a obtindre qualsevol d'aquests dispositius de creació de signatura podeu dirigir-vos als punts de registre següents:

2. L'usuari propietari del certificat ha de ser titular o persona autoritzada d'un compte corrent obert en una entitat financera col·laboradora que tinga habilitat com a modalitat de pagament el càrrec en línia. No obstant això, cada entitat pot tindre, addicionalment, les seues pròpies restriccions d'utilització, alienes al servei que presta la Generalitat.

Es pot consultar la llista d'entitats que tenen habilitada la realització del càrrec en línia: On i com puc pagar?

3. Requeriments tècnics.

 • Microsoft Windows 98 o superior, Linuxr.
 • Adobe Acrobat Reader 5 o superior.
 • Internet Explorer 6 (o superiors) i Mozilla Firefox 2.
 • Resolució de pantalla 800 x 600 o superior.
 • Connexió a Internet.
 • Tindre instal·lat el component ActiveX de signatura electrònica de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que us sol·licitarà el sistema (en cas d'Internet Explorer).
 • Registrar en el vostre navegador els certificats de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

En el cas del navegador Internet Explorer, la lectura de certificats provinents de targeta criptogràfica es realitza automàticament amb l'objecte ActiveX, que es carrega a l'inici de l'aplicació, mentre que en el cas del navegador Mozilla Firefox s'han de seguir explícitament els passos següents:

 1. Des del navegador Mozilla Firefox obriu una finestra i accediu a la pàgina de l'ACCV.
 2. Entreu en el subapartat "Ajuda", i posteriorment en "Manuals d'instal·lació".
 3. Trieu l'opció corresponent al manual d'instal·lació de la targeta criptogràfica i lector que tingueu, seguint les instruccions.

Aquests manuals també contenen els passos que cal seguir per a la instal·lació de la pròpia targeta criptogràfica en el cas que no la tingueu instal·lada prèviament.