Visualització de contingut web

Què és el pagament telemàtic genèric, qui pot utilitzar-lo i quins avantatges té?

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic posa a disposició dels usuaris un sistema d’'ajuda que, per mitjà de les noves tecnologies, facilita el pagament de tots els models d'autoliquidació i liquidación de la Generalitat Valenciana emprant la passarel·la o plataforma de pagaments de la Generalitat.

Aquest sistema, denominat PTG (pagament telemàtic genèric), complementa la resta de modalitats de pagament disponibles. Es permet així una tramitació més ràpida i efectiva que evita als usuaris el desplaçament a les oficines bancàries i amplia l’'horari en què poden fer els pagaments.

L’'aplicació pot ser utilitzada per qualsevol persona física o jurídica, i pot fer-ho el mateix subjecte passiu o una persona diferent d’'aquest.

En l'adreça següent s'informa dels mitjans de pagament disponibles en les diverses entitats col·laboradores, i és la modalitat de pagament "càrrec en línia" la que correspon a la utilitzada per aquest sistema.


On i com puc pagar?

Fer el pagament telemàtic suposarà que les dades de caràcter personal contingudes en aquest formulari s'inclouran en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències, i es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).