Visualització de contingut web

Què és el pagament telemàtic genèric, qui pot utilitzar-lo i quins avantatges té?

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic posa a disposició dels usuaris un sistema d’'ajuda que, per mitjà de les noves tecnologies, facilita el pagament de tots els models d'autoliquidació i liquidación de la Generalitat Valenciana emprant la passarel·la o plataforma de pagaments de la Generalitat.

Aquest sistema, denominat PTG (pagament telemàtic genèric), complementa la resta de modalitats de pagament disponibles. Es permet així una tramitació més ràpida i efectiva que evita als usuaris el desplaçament a les oficines bancàries i amplia l’'horari en què poden fer els pagaments.

L’'aplicació pot ser utilitzada per qualsevol persona física o jurídica, i pot fer-ho el mateix subjecte passiu o una persona diferent d’'aquest.

En l'adreça següent s'informa dels mitjans de pagament disponibles en les diverses entitats col·laboradores, i és la modalitat de pagament "càrrec en línia" la que correspon a la utilitzada per aquest sistema.


On i com puc pagar?

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd