Visualització de contingut web

Documentació per a entitats financeres

Centres gestors

Llista de centres gestors amb un codi que comença per:

 

Models/conceptes

Llista de models/conceptes per a Tirant:

 

Data Autoritat funcional Descripció
02/04/2024 ATV Passarel·la de pagaments. Comunicacions amb entitats col·laboradores.
04/12/2023 ATV Recepció de moviments normalitzada per Quadern 43.
30/09/2015 Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda

Procediment de domiciliació de venciments de tributs 19-14 XML i TXT-tècnic v6.0

21/01/2015 Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda Adaptació de la passarel·la de pagaments de la GVA a Sepa.
19/07/2007 Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda Adaptacions del quadern 65 de l'AEB. Recaptació de fiances d'arrendament urbà.
16/04/2004 Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda Adaptacions del quadern 65 de l'AEB. Recaptació de tributs, taxes, impostos i altres ingressos autonòmics.
17/03/2004 Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda Norma GVA-65. Mitjans de pagament.
15/09/2003   Ajuda per al càlcul dels dígits de control en liquidacions i autoliquidacions de la GVA.
07/07/2003 Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda Adaptacions del quadern 34 i 43 de l'AEB per als pagaments per les entitats que presten el servei de les caixes dels ST de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
23/05/2003 Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda Adaptacions del quadern 19 de l'AEB. Càrrec per domiciliacions en suport magnètic.


Correu electrònic de contacte: admin_eeff @ gva.es.