Visualització de contingut web

On i com puc pagar?

En les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs, que després del procés de selecció previ, hagen sigut designades per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat.

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de Generalitat són varis, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells.

La relació d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament es mostren en el següent quadre.

Modalitat de pagament amb targeta / Bizum
Entitat Tipus de targeta / Bizum Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Totes Dèbit o crèdit, Visa o MasterCard d'entitats financeres nacionals Taxes autonòmiques (046), impostos mediambientals (637, 638, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647), imposat de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (600), Successions i Donacions (650, 651) i compravenda de vehicles (620). Dipòsit de fiances urbanes (806, 807, 816, 817). Liquidacions (Tots els models)
Modalitat de pagament en oficines
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Oficina" en la taula inferior de relacions d'entitats Tots els models menys fiances (806,807,816,817)
Servici de gir postal
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Bankia Correos Tots els models de liquidacions i autoliquidacions,menys fiances (806,807). Així com, altres deutes de Dret públic la gestió recaptatòria del qual corresponga a la Generalitat Valenciana o li haja sigut atribuïda o encomanada per altres ens i administracions públiques.
Modalitat de pagament en Caixer
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Caixers" en la taula inferior de relacions d'entitats Tots els models menys fiances (806,807,816,817)
Modalitat de pagament Banca Electrònica
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Banca Electrònica" en la taula inferior de relacions d'entitats Tots els models menys fiances (806,807,816,817)
Modalitat de pagament Banca Telefònica
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Banca Telefònica" en la taula inferior de relacions d'entitats Tots els models menys fiances (806,807,816,817)
Modalitat de pagament Deute en compte
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Deute en compte" en la taula inferior de relacions d'entitats Taxes fiscals de joc (045), Taxes autonòmiques (046), impostos mediambientals (637, 638, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647), imposat de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats(600), Successions i Donacions (650,651) i compravenda de vehicles (620)

 

Relació d'entitats
Entitat Nom Oficines Caixers* Banca electrónica Banca telefónica Deute On-line/Pagament telemàtic genèric.
0081 Banc Sabadell Vore Vore Banc Sabadell -
2100 CaixaBank Vore Vore Linea Abierta -
0049 Santander Particulares
Empresas
- - - -
0182 BBVA Vore - - -
2085 iberCaja Vore - - - -
2080 ABANCA Vore - - -
3058 Cajamar Vore Vore Vore 950 53 79 10
2045 Caja Rural de Ontinyent Vore - - - -
Caixes Rurals de la província d' ALACANT  
3045 Caixaltea Vore Vore Vore 950 53 79 10
3105 Caixa Callosa Vore Vore Vore 950 53 79 10
3029 Caixapetrer Vore Vore Vore 950 53 79 10 Si
3005 Caja Rural Central Vore - RuralVia -
Caixes Rurals de la província de CASTELLÓ  
3113 Caixa Rural L'Alcora Vore - RuralVia -
3130 CaixaAlmassora Vore - RuralVia -
3095 Caja Rural Almenara Vore Vore Vore 950 53 79 10
3119 Caixa Rural Alqueries Vore Vore Vore 950 53 79 10
3138 Caixa Rural Betxi Vore - RuralVia -
3162 Caixa Rural Benicarló Vore - RuralVia -
3112 Caixa Rural Burriana Vore Vore Vore 950 53 79 10
3114 Caixa Rural Castelló Vore Vore Vore 950 53 79 10
3166 Caixa Rural Les Coves Vore - RuralVia -
3157 Caixa Rural Xilxes Vore Vore Vore 950 53 79 10
3135 Caixa Rural Nules Vore Vore Vore 950 53 79 10
3134 Caixa Rural d'Onda Vore - RuralVia -
3111 Caixa Rural La Vall Vore - RuralVia -
3102 Caixa Sant Vicent Vore Vore Vore 950 53 79 10
3165 Caja Rural Vilafames Vore Vore Vore 950 53 79 10
3110 Caixa Rural Vila-Real Vore Vore Vore 950 53 79 10
3160 Caixa Rural Vilavella Vore Vore Vore 950 53 79 10
3174 Caixa Vinaròs Vore - RuralVia -
Caixes Rurals de la província de VALÈNCIA  
3150 Caja Rural Albal Vore - RuralVia -
3096 Caixa Rural de L'Alcúdia - - RuralVia -
3117 Caixa Rural D'Algemesi Vore - RuralVia -
3179 Caja Rural de Alginet Vore Vore Vore 950 53 79 10
3121 Caja Rural de Cheste Vore Vore Vore 950 53 79 10
3118 Caja Rural Torrent Vore Vore Vore 950 53 79 10
3123 Caixa Turís Vore Vore Vore 950 53 79 10
3152 Caja Rural de Villar Vore Vore Vore 950 53 79 10
3159 Caixa Popular Vore - RuralVia -

* Per a pagament de liquidaciones i autoliquidacions generades per sistemes informàtics de la Generalitat