Visualització de contingut web

Atenció al públic ATV

Atenció telefònica

Atenció mitjançant correu

Atenció en oficina (es recomana cita)

Horari d'atenció al públic:

  • Informació i tramitació d'autoliquidacions: Dilluns a divendres: de 9:00h a 14:00h.
  • Registre general: Dilluns a divendres: de 9.00 a 14:30hde 9:00 a 14:30h. Més informació PROP.

L'ATV romandrà tancada en els dies festius assenyalats per al calendari laboral. Més informació GVA.

Dies de tancament i horari especial:

  • Els dies 24 i 31 de desembre les oficines romandran tancades i no es prestarà servei d'atenció al públic, si bé aquests dies són hàbils a l'efecte de còmput de terminis dels procediments administratius. En aquests dies podrà presentar-se documentació (diferent d'autoliquidacions i ajornaments i fraccionaments associades a les mateixes) en els llocs establits en l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
    Les autoliquidacions i sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica pel seu procediment previst. Oficina Virtual.