...Vull pagar?

Vull pagar

Si ha rebut una liquidació o una provisió de constrenyiment i vol fer el pagament del deute tributari oportú, ací trobarà la informació necessària.

Si es tracta de l'autoliquidació d'un impost, consulte en la secció Tributs el que corresponga.

Davant qualsevol dubte, li atendrem en el telèfon 012 o presencialment, mitjançant cita prèvia.

On i com puc pagar?

En les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs, que després del procés de selecció previ, hagen sigut designades per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat.

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de Generalitat són varis, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells.

La relació d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament es mostren en el següent quadre.

MModalitat de pagament amb targeta
Entitat Tipus de targeta Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Totes Dèbit o crèdit, Visa o MasterCard Taxes autonòmiques (046), impostos mediambientals (641, 642, 643, 644, 645, 646, 647), imposat de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats(600), Successions i Donacions (650,651) i compravenda de vehicles (620). Liquidacions (Tots els models)
Modalitat de pagament en oficines
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Oficina" en la taula inferior de relacions d'entitats Tots els models
Modalitat de pagament en Caixer
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Caixers" en la taula inferior de relacions d'entitats Tots els models menys fiances (806,807)
Modalitat de pagament Banca Electrònica
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Banca Electrònica" en la taula inferior de relacions d'entitats Tots els models menys fiances (806,807)
Modalitat de pagament Banca Telefònica
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Banca Telefònica" en la taula inferior de relacions d'entitats Tots els models menys fiances (806,807)
Modalitat de pagament Deute en compte
Entitat Models de liquidacions i autoliquidacions implicats
Les indicades en la columna "Deute en compte" en la taula inferior de relacions d'entitats Taxes fiscals de joc (045), Taxes autonòmiques (046), impostos mediambientals (641, 642, 643, 644, 645, 646, 647), imposat de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats(600), Successions i Donacions (650,651) i compravenda de vehicles (620)

 

Relació d'entitats:

Entitat Nom Oficines Caixers* Banca electrónica Banca telefónica Deute On-line/Pagament telemàtic genèric.
2038 Bankia Ver Ver - 902 246 810
0081 Banc Sabadell Ver Ver Banc Sabadell -
2100 CaixaBank Ver Ver Linea Abierta -
0049 Santander Particulares
Empresas
- - - -
0182 BBVA Ver - - -
2085 iberCaja Ver - - - -
2080 ABANCA Ver - - - -
3058 Cajamar Ver Ver Ver 902 20 60 20
Caixes Rurals de la província d' ALACANT  
3045 Caixaltea Ver Ver Ver 902 20 60 20
3105 Caixa Callosa Ver Ver Ver 902 20 60 20
3029 Caixapetrer Ver Ver Ver 902 20 60 20 Si
3005 Caja Rural Central Ver - RuralVia -
Caixes Rurals de la província de CASTELLÓ  
3113 Caixa Rural L'Alcora Ver - RuralVia -
3130 CaixaAlmassora Ver - RuralVia -
3095 Caja Rural Almenara Ver Ver Ver 902 20 60 20
3119 Caixa Rural Alqueries Ver Ver Ver 902 20 60 20
3138 Caixa Rural Betxi Ver - RuralVia -
3162 Caixa Rural Benicarló Ver - RuralVia -
3112 Caixa Rural Burriana Ver Ver Ver 902 20 60 20
3114 Caixa Rural Castelló Ver Ver Ver 902 20 60 20
3166 Caixa Rural Les Coves Ver - RuralVia -
3157 Caixa Rural Xilxes Ver Ver Ver 902 20 60 20
3135 Caixa Rural Nules Ver Ver Ver 902 20 60 20
3134 Caixa Rural d'Onda Ver - RuralVia -
3111 Caixa Rural La Vall Ver - RuralVia -
3102 Caixa Sant Vicent Ver Ver Ver 902 20 60 20
3165 Caja Rural Vilafames Ver Ver Ver 902 20 60 20
3110 Caixa Rural Vila-Real Ver Ver Ver 902 20 60 20
3160 Caixa Rural Vilavella Ver Ver Ver 902 20 60 20
3174 Caixa Vinaròs Ver - RuralVia -
Caixes Rurals de la província de VALÈNCIA  
3150 Caja Rural Albal Ver - RuralVia -
3096 Caixa Rural de L'Alcúdia - - RuralVia -
3117 Caixa Rural D'Algemesi Ver - RuralVia -
3179 Caja Rural de Alginet Ver Ver Ver 902 20 60 20
3121 Caja Rural de Cheste Ver Ver Ver 902 20 60 20
3118 Caja Rural Torrent Ver Ver Ver 902 20 60 20
3123 Caixa Turís Ver Ver Ver 902 20 60 20
3152 Caja Rural de Villar Ver Ver Ver 902 20 60 20
3159 Caixa Popular Ver - RuralVia -
2045 Caja Rural de Ontinyent - - - - -

* Per a pagament de liquidaciones i autoliquidacions generades per sistemes informàtics de la Generalitat

En què consisteix el pagament en oficines?

Amb el model de declaració liquidació omplit com cal o amb la carta de pagament corresponent es podrà acudir a les finestretes de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs de la Generalitat i efectuar-hi l'ingrés.

No cal ser titular d'un compte de l'entitat que se seleccione.

En què consisteix el pagament en caixers?

En primer lloc, s'ha d'obtindre el model de declaració liquidació de les aplicacions informàtiques de l'Administració, seguint els passos que allí s'indiquen perquè es genere el codi de barres necessari amb el qual s'ha d'efectuar el pagament en els caixers automàtics.

En segon lloc, s'ha d'introduir la targeta bancària en els caixers automàtics de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i seleccionar l'opció de pagament d'impostos, rebuts o una altra similar que us oferisca, i seguir, a partir d'ací, les instruccions que us indique la vostra entitat.

Cal ser titular o cotitular d'un compte d'alguna de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs que tenen habilitada aquesta opció.

En què consisteix la banca electrònica?

El pagament s'efectua a través de les oficines virtuals de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs que les tinguen habilitades.

Per a accedir faça clic en les icones corresponents del quadre que trobarà en "On i com puc pagar?". Trobarà també informació sobre com sol·licitar la clau d'accés a l'oficina virtual.

Es necessita ser titular o cotitular d'un compte de l'entitat que disposa d'aquest mitjà de pagament i disposar de clau d'accés a l'oficina virtual.

En què consisteix la banca telefònica?

Per a efectuar el pagament a través d'aquest mig s'ha de contactar amb les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs a través dels números de telèfon d'atenció a l'usuari.

Li sol·licitaran, generalment, el seu número de compte i el PIN de la targeta.

Es necessita ser titular o cotitular d'un compte en alguna de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs que tenen habilitat aquest mitjà de pagament.

El rebut de justificació de pagament amb el NRC, que justifica el pagament, el rebrà posteriorment des de l'Entitat Financera col·laboradora en la recaptació de tributs per correu.

 

*NRC: número de referència complet. Codi de 22 posicions que conté informació sobre el pagament d'un tribut i que justifica la seua realització.

En què consisteix el pagament telemàtic genèric? I el deute en línia? Quina diferència hi ha entre tots dos sistemes?

El Pagament Telemàtic Genèric és un sistema informàtic que permet al ciutadà pagar electrònicament qualsevol liquidació o autoliquidació de la Generalitat Valenciana.

S'ofereixen dos mitjans, tant a particulars com professionals:

  • Pagament amb targeta. Podrà pagar amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit Visa, MasterCard o 6000 de l'Espai Econòmic Europeu de qualsevol entitat. No requereix autenticació, però si que tinga disponible el seu telèfon mòbil associat per a la verificació. El límit de càrrec serà el de la pròpia targeta.
  • Deute en compte, sense necessitat d'acudir a l'entitat col·laboradora de la qual s'és client. Requuerix autenticar l'usuari mitjançant certificat reconegut de ciutadà emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana o mitjançant DNI electrònic.

En tota operació d'aquest tipus s'obté un justificant de pagament, que inclou el NRC*.

*NRC: número de referència complet, idèntic al de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Codi de 22 posicions que conté informació sobre el pagament d'un tribut i que justifica la seua realització.

** En les opcions destinades a professionals que facen ús del sistema Sar@5 (no la presentació individual), l'usuari autenticat en el deute en línia ha de ser el presentador, i ser titular o persona autoritzada per a la disposició de fons d'un compte de càrrec que estiga oberta en alguna de les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs que té habilitat el deute en línia:

  • Sar@5-620 Grans presentadors.
  • Sar@5-600 Grans presentadors.
  • Sar@5-045 Grans presentadors.


Les entitats col·laboradores en què es pot realitzar el pagament amb aquesta mena de modalitat es detallen en l'enllaç on i com puc pagar.

Puc pagar amb tarjeta?

Si, en l'aplicació Pagament Telemàtic Genèric podrà pagar amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit Visa, MasterCard o 6000 de l'Espai Econòmic Europeu de qualsevol entitat.

No requereix autenticació, però si que tinga disponible el seu telèfon mòbil associat per a la verificació.

El límit de càrrec serà el de la pròpia targeta.