Visualització de contingut web

Obtenció del certificat de signatura electrònica

Què és el certificat de signatura electrònica?

El certificat de signatura electrònica és un document electrònic que confirma la identitat de la persona que l'utilitza per a dur a terme una comunicació per via telemàtica, com per exemple, Internet.

La seua importància rau en el fet que, en determinats tipus de comunicació, cal garantir que la persona que està realitzant la comunicació és efectivament qui diu que és, de manera que es puga intercanviar entre els interlocutors qualsevol tipus d'informació sense por que tercers aliens, i no autoritzats per a fer-ho, puguen accedir-hi.

Els certificats digitals permeten efectuar la signatura electrònica de documents i estalvien desplaçaments, ja que les tramitacions es poden fer a través d'Internet.

A més, el fet de tindre des d'un principi els tràmits iniciats de manera digital agilitza posteriorment el procés de tramitació, ja que s'evita el pas de conversió de documentació física a format electrònic, amb l'estalvi consegüent de temps i treball.

Hi ha un tipus de signatura electrònica, la signatura electrònica avançada, que equipara la signatura digital amb la manuscrita i té el mateix valor a efectes jurídics.

En la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) podeu trobar més informació sobre els serveis de certificació digital i la signatura electrònica.

Per a què es pot utilitzar?

Els certificats de signatura electrònica es poden utilitzar per a:

  • Signar i xifrar missatges de correu electrònic segur.
  • Identificar usuaris davant de serveis telemàtics i la signatura electrònica i el xifratge de documents en aquestes aplicacions.

Actualment, els procediments de la Generalitat en què podeu utilitzar el certificat de signatura electrònica s'agrupen en el projecte Administració on-line.

Serveix, també, per a relacionar-se telemàticament amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com amb ajuntaments o altres entitats amb les quals se signen els convenis oportuns perquè expedisquen els certificats de signatura electrònica i perquè, dins del funcionament de la seua organització, n'accepten l'ús. Més informació.

Disposeu d'informació sobre el procediment de sol·licitud dels certificats de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica en els enllaços següents:

On podeu obtindre'l?

Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital han de dirigir-se a qualsevol dels punts de registre d'usuari (PRU) de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica que hi ha a la Comunitat Valenciana.

Legislació

Podeu consultar la legislació relacionada amb la signatura electrònica.