Visualització de contingut web

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències

Visualització de contingut web

Preguntes tècniques més freqüents

Qüestions generals

Qüestió 1: Qui pot utilitzar el sistema Sar@?

Qualsevol contribuent pot utilitzar Sar@. Excepte la fase 5 dels models 620 i 045, que només poden usar professionals que disposen de credencial d'usuari, es troben habilitats per a la presentació de documents tributaris en nom de tercers i disposen dels requeriments tècnics necessaris per a l'enviament de documents per lots. Per a utilitzar aquesta fase del sistema Sar@, s'ha d'usar el certificat digital de la Generalitat, així com una autorització prèvia.

Qüestió 2: Hi ha ajuda en la web per a omplir el model que m'interessa?

Hi ha documents PDF d'instruccions en els models més complexos i un enllaç al PROP, amb ajuda sobre el tràmit. A més, el sistema disposa d'un altre document PDF que conté els noms de municipis de la Comunitat Valenciana que s'han d'utilitzar en els formularis. També s'ofereix un manual d'usuari amb ajuda de maneig del sistema.

Qüestió 3: Com es pot comprovar que un formulari s'ha generat i imprés de forma correcta?

El formulari que obtingueu finalment ha de contindre un número de document identificatiu de 13 dígits, un codi de barres a la part superior del model i un núvol de punts a la part inferior. Si no és així, possiblement no heu seguit tots els passos necessaris en el procés i heu imprés el primer formulari que apareix en pantalla.

Qüestió 4: Què ha passat si el meu imprés no té el número de document identificatiu?

Això pot haver passat si no heu seguit tots els passos indicats en el procés i heu imprés el primer formulari que apareix en pantalla, després de la simulació de l'import que s'ha de pagar i abans de generar el número de document únic per a obtindre el formulari final, que és el vàlid. Si és així, no heu guardat cap dada i el model imprés no serà vàlid.

Qüestió 5: Com es pot comprovar que un formulari s'ha guardat en el sistema i que el procediment ha sigut el correcte?

Per a comprovar-ho es disposa de l'opció de "Consulta", la qual, a través d'una sèrie de dades sol·licitades, torna a mostrar en pantalla el model generat en una transacció anterior.

Qüestió 6: Per què no s'imprimeixen totes les còpies que necessite del model, amb l'etiqueta identificativa al lateral?

Perquè per a obtindre les còpies necessàries d'aquest model s'ha de fer clic en el botó indicat per a aquesta finalitat en el mateix formulari, i no fer-ho per l'opció habitual d'imprimir.

Qüestió 7: Com he d'omplir les caselles de cognoms i nom?

Les caselles que contenen les dades referents a cognoms i nom s'han d'omplir en l'ordre següent (sense cometes, ni comes): "primer cognom", "segon cognom", "nom". Si es tracta d'una empresa s'ha d'especificar la raó social.

Qüestió 8: Què indica el "codi territorial" que apareix en tots els formularis?

El "codi territorial" indica la dependència tributària a la qual correspon la competència per a conéixer i tramitar el formulari que es presenta.

Qüestió 9: Què ocorre si ja he imprés o guardat el formulari i alguna dada no és correcta?

Heu de tornar a fer tot el procés, ja que en qualsevol cas prevalen les dades que hi ha guardades en el sistema sobre les que s'han omplit a mà.

Qüestió 10: De quant de temps dispose per a efectuar el pagament i/o presentació del model?

Això depén del procediment específic de cada model. Podeu consultar els procediments en l'enllaç "PROP" de cada formulari.

Qüestió 11: Hi ha algun telèfon d'ajuda?

Consulteu la informació de suport i horaris d'atenció.

Qüestió 12: Què faig si després d'haver omplit un model, en acceptar, es mostra un missatge d'error?

Això es deu a un conflicte d'accions o peticions en el servidor. Torneu a intentar-ho clicant el botó "Enrere" i clicant de nou en "Accepta".

Si no ho aconseguiu d'aquesta manera, pot ser que les vostres dades ja hagen sigut gravades, i podreu obtindre el formulari omplit a partir de la consulta. Si no és així, heu de repetir el procés.

Qüestió 13: Què faig si l'aplicació no funciona?

Si l'aplicació no funciona, heu de revisar tant les versions del software que utilitzeu com les opcions habilitades i el sistema operatiu de la vostra màquina, i confirmar que són les recomanades en el manual de l'aplicació o en aquesta pàgina, en l'apartat "Qüestions tècniques".

Qüestions tècniques

Qüestió 14: Quin sistema operatiu necessite tindre al PC?

En principi qualsevol sistema operatiu és apte per a suportar l'ús del sistema Sar@, però s'han detectat problemes de funcionament i conflictes de versions amb el sistema operatiu Millenium de Windows.

Qüestió 15: Quin programari necessite tindre instal·lat al PC per a usar el sistema Sar@?

 • Navegador recomanat: Internet Explorer versió 6 o superior.

Per a treballar amb els models és necessari tindre habilitada la connexió a Internet pel port 7003 perquè són diferents dels estàndards (ports 80 i 43).
Contacteu amb qui us va configurar l'accés a Internet.

 • Adobe Reader. Nota: s'han detectat problemes de funcionament amb la versió 7 d'Adobe Reader. Si el teniu instal·lat i observeu algun problema, desinstal·leu-lo i després instal·leu la versió més recent.

Perquè el PDF del formulari s'òbriga en el navegador cal habilitar en: - Edita --> Preferències --> Opcions (Edit -> Preferences -> Options) l'opció: - "Mostra PDF en explorador" (Display PDF in browser).

Per a la correcta impressió de les còpies necessàries cal tindre habilitada en: - Arxiu -> Imprimeix -> Còpies i ajustaments (File -> Print -> Copies and Adjustments) com a mínim l'opció: - "Ajusta pàgines grans a pàgina" ("Shrink oversized pages to paper size").

Qüestió 16: Necessite tindre signatura electrònica* per a accedir al sistema Sar@?

Per a obtindre el model, simulació de l'import que s'ha de pagar i ompliment del document, no necessitareu signatura electrònica. Actualment, la signatura electrònica només és necessària en la fase 5, desenvolupada per a la presentació telemàtica per part de professionals, tal com es detalla en la qüestió número 1. La signatura electrònica serà necesària, si es troba disponible l'opció, per al cas de pagament i presentació telemàtica del model de declaració o formulari en qüestió.

*Signatura electrònica: també coneguda com a signatura digital.

Qüestió 17: Què és un document PDF?

PDF és un acrònim per a "Portable Document Format - Format de document portàtil". PDF és un format de fitxer que permet visualitzar i imprimir un fitxer exactament com es va dissenyar, sense necessitat de tindre l'aplicació o les fonts usades per a crear el fitxer.

Qüestió 18: Com s'instal·la Adobe Reader?

La instal·lació és automàtica, però us recomanem que desinstal·leu les versions anteriors d'Adobe Reader abans de fer una instal·lació nova.

Nota: s'han detectat problemes de funcionament amb la versió 7 d'Adobe Reader. Si el teniu instal·lat i observeu algun problema, desinstal·leu-lo i després instal·leu la versió més recent.

Qüestió 19: Puc guardar-me el formulari PDF, omplir-lo en un altre moment i continuar després amb el procediment?

No, Sar@ està dissenyat per a ser utilitzat en línia. Acrobat us permet guardar el PDF del formulari al vostre PC, però no seguir amb el procés amb aquest fitxer.

Qüestió 20: Quines opcions s'han de tindre habilitades als navegadors per al correcte funcionament de l'aplicació?

 • Java
 • JavaScript
 • Cookies
 • SSL3

Nota 1: si utilitzeu Internet Explorer, per a habilitar aquestes opcions al navegador, feu clic en:

 • "Eines" --> "Opcions d'internet" --> "Seguretat" --> " Nivell personalitzat"
 • "Eines" --> "Opcions d'internet" --> " Opcions avançades" --> "Seguretat"
 • "Eines" --> "Opcions d'internet" --> "General" --> " Historial d'explotació" --> "Configuració" --> "Comprova si hi ha versions més noves de les pàgines emmagatzemades" --> "Automàticament"

Nota 2: si utilitzeu Mozilla Firefox, per a habilitar aquestes opcions al navegador, feu clic en:

 • "Eines" --> "Opcions" --> "Contingut"
 • "Eines" --> "Opcions" --> "Avançat" --> "Xifratge"
 • "Eines" --> "Opcions" --> "Privacitat" --> "Historial" --> "Utilitza una configuració personalitzada per a l'historial"

Qüestió 21: Què faig per a actualitzar el navegador?

Es poden obtindre navegadors actualitzats gratuïts en Internet en:

Qüestió 22: Què faig quan el navegador queda bloquejat?

Convé tancar el navegador i tornar a començar el procés.

Qüestió 23: Quina impressora necessite per a obtindre el formulari correctament?

Es recomana l'ús d'impressores làser, però qualsevol model és vàlid. Cal tindre en compte que per a la correcta lectura del codi de barres, aquest ha de ser llegible, és a dir, no ha d'estar esborrallat ni tindre marques ni taques. Si teniu una impressora d'injecció de tinta, utilitzeu l'opció "Esborrany" perquè el doll no siga excessiu.

Qüestió 24: Què faig si en imprimir el model no es llig bé el text?

Aquesta circumstància sol ser deguda a l'Acrobat Reader, que per algun motiu s'ha desconfigurat. El que podeu fer és reiniciar el vostre PC.

Qüestió 25: Puc agregar la web del Sistema Sar@ als meus favorits?

Sí. Per a fer-ho us facilitem un enllaç en la pàgina d'ajuda que s'hi va afegir amb aquesta finalitat: Agrega a favorits.

Qüestió 26: Ja tinc l'alta en el sistema SAR@5 045, i certificat digital. Com puc fer enviaments de models 045?

Per a fer enviaments de models 045 heu d'accedir al sistema SAR@5 045 a través de la URL següent: https://atenea.ha.gva.es/aduana/, identificar-vos amb el vostre certificat digital i introduir-hi el PIN en el camp que s'indica. Aquest PIN és una clau que us han facilitat en la documentació juntament amb el certificat digital.

Una vegada dins del sistema podreu fer l'enviament de manera automàtica per mitjà de l'opció "Càrrec pagament", que us permetrà seleccionar les màquines encara pendents de pagament.

Heu d'assegurar-vos que la persona física o jurídica que s'ha donat d'alta com a usuari en el sistema coincideix amb el titular del certificat i que aquest, alhora, és titular o autoritzat en el compte en què es faça el càrrec. D'altra banda, aquest compte ha de pertànyer a una de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la passarel·la de pagaments, que podeu consultar en: On i com puc pagar?, on trobem com a modalitat de pagament "Càrrec en línia".

Qüestió 27: Estic donat d'alta en el sistema Sar@5-600 i no puc entrar amb el meu certificat digital.

Només són vàlids els certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana.

Qüestió 28: En relació amb l'ús del sistema SAR@ 600 i 620 per a la liquidació telemàtica d'impostos. Desitgem que l'aplicació que utilitza la nostra empresa siga compatible amb aquest sistema, de tal manera que puga generar de manera automàtica el fitxer XML necessari per a presentar tota la documentació.

Podeu obtindre tota la documentació referent a l'especificació de l'XML compatible amb el sistema en el portal tributari.

A més, amb l'ajuda del sistema de confecció en línia que s'ofereix en el portal tributari, per al 600 i per al 620, podreu generar fitxers XML amb les dades introduïdes en la pantalla preparades per a ser enviades a través del sistema SAR@5 600 o SAR@5 620, si es troben les dades obligatòries completes.

Si es tracta d'un document de pagament, heu de tindre en compte que les dades del titular (o autoritzat) han de coincidir amb el presentador i, per tant, amb el que efectua l'enviament i la signatura del fitxer i, d'altra banda, que el sistema SAR@5 600 només admet documents notarials.

Qüestió 29: Quan navegue per la web de la Generalitat i em connecte a llocs que contenen la URL "https://atenea.ha.gva.es/" el certificat de seguretat dóna un error.

Per a l'accés a les URL de la GVA amb HTTPS (protocol segur SSL) és necessari instal·lar els certificats arrel de l'Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica per a configurar la vostra confiança en el lloc web.

Aquests certificats es poden instal·lar des de l'ACCV.

Qüestió 30: Puc consultar i modificar models ja generats?

Podeu consultar models que hàgeu generat a través dels sistemes d'ajuda (Sar@ 2, confecció en línia) mitjançant esta aplicació.

En tot cas, no es poden modificar.

Qüestions del model 620

Qüestió 31: Per què en seleccionar "suspensiu" es mostra un import per pagar?

Perquè es tracta d'una exempció temporal. La indicació d'un import no significa que s'haja de pagar, només té valor informatiu. La casella de suspensiu (74) és la que indica que si no s'incompleix la condició establida no s'ha d'efectuar cap ingrés.

Qüestió 32: Què faig si no trobe el meu vehicle en les taules?

Si no trobeu el model i la marca exactes, seleccioneu el més aproximat. Si això no és possible, teniu l'enllaç "Altres marques", mitjançant el qual podreu omplir lliurement les dades del vehicle que s'ha de transmetre.

Qüestió 33: Què faig si en obrir la llista de municipis, aquesta apareix en blanc?

En el cas que el sistema operatiu del vostre ordinador siga Windows XP, heu d'instal·lar el Service Pack 2.