Visualització de contingut web

Important per a la correcta obtenció dels models

Important abans d'omplir o generar els models:

  1. Comproveu els requisits tècnics.
  2. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. Alguns formularis s'omplin a través de simulador, en altres les dades s'han d'escriure directament sobre el model.
  3. Una vegada omplit el primer model PDF, cliqueu el botó "Accepta". Si l'esmentat botó "Accepta" no funciona, reviseu les instruccions.
  4. Polse el botó "Imprimir" per a obtindre el model en PDF emplenat.
  5. Guarde el model PDF (per a pagament i presentació telemàtica) o bé imprimisca-ho (per a pagament presencial en entitats col·laboradores, el model ja conté 3 còpies).

Comprove que en els exemplars que l'ordinador us proporciona hi ha impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament presencial.

Si desitja fer el pagament telemàtic, ha de seleccionar en primer lloc un dels següents MÈTODES DE PAGAMENT:

  • Càrrec en compte (Accés amb certificat). Si posseeix certificat digital, podrà pagar a través del seu compte bancari si és de les *entitades col·laboradores que allí s'indiquen.
  • Pagament amb targeta (Accés sense certificat). Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, *MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.

Recorde: la realització del pagament no implica la presentació de l'autoliquidació. Haurà de presentar (ben presencial, bé telemàticament) l'autoliquidació i el justificant de pagament davant l'òrgan corresponent. Una vegada realitzat el pagament per un d'aquests mètodes i obtingut el corresponent justificant (document en format pdf), annexar-ho en el "Pas 4 - Pagar" del tràmit telemàtic i prémer «Enviar» per a continuar fins al registre de la sol·licitud.