Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

9672 - Taxa per Expedició de Certificacions de Fulls de Serveis per Part del Registre de Personal

9812 - Taxa per còpia de documents i instruments judicials

9846 - Taxa per Serveis Relacionats amb Fundacions

9848 - Taxa per Serveis Relacionats amb Col·legis Professionals o Consells Valencians de Col·legis Professionals

9857 - Preu públic perícies forenses reclamacions extrajudicials vehicles de motor