Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

9770 - Taxa per Serveis Administratius en Matèria de Casinos, Jocs i Apostes

9920 - Taxa per Venda d'Impresos