Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

9756 - Taxa per Serveis Administratius d'Intervenció Ambiental

9758 - Taxa per serveis administratius en matèria de basses de regadiu

9791 - Taxa per serveis relatius a la producció agrícola

9792 - Taxa per Prestació de Serveis en Matèria de Ramaderia

9793 - Taxa per Expedició de Títols Professionals Marítims

9794 - Taxa per Expedició de Llicències de Pesca Recreativa, Esparver i Marisqueig

9795 - Taxa per Serveis Administratius

9799 - Taxa per Autorització i Control d'Abocaments a Aigües Marítimes Litorals

9832 - Taxa per Llicències de Caça, Pesca, Vies Pecuàries i Activitats Complementàries

9834 - Taxa per Serveis de Sanitat Vegetal i Qualitat del Material Vegetal de Reproducció

9835 - Taxa per Determinacions Analítiques

9837 - Taxa de l'Institut Politècnic Marítim i Pesquer

9842 - Taxa per Altres Serveis Administratius Mediambientals

9853 - Taxa pel Servei d'Abastiment en Alta d'Aigua Potable des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira

9854 - Taxa per Expedició del Títol de Bussejador Professional Bàsic i de la Llibreta d'Activitats Subaquàtiques

9855 - Taxa per Autoritzacions