Visualització de contingut web

Accés al pagament telemàtic i bústia electrònica

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

9724 - Preu públic per venda de pupes

9725 - Taxa per determinacions analítiques de la unitat d'anàlisi de sanitat animal

9726 - Preu públic per venda de pupes sense IVA

9758 - Taxa per serveis administratius en matèria de basses de regadiu

9791 - Taxa per serveis relatius a la producció agrícola

9792 - Taxa per Serveis Administratius Relatius a Ramaderia

9793 - Taxa per Expedició de Títols Professionals Marítims

9794 - Taxa per Expedició de Llicències de Pesca Recreativa, Esparver i Marisqueig

9795 - Taxa per Serveis Administratius

9834 - Taxa per Serveis de Sanitat Vegetal i Qualitat del Material Vegetal de Reproducció

9835 - Taxa per Determinacions Analítiques

9837 - Taxa de l'Institut Politècnic Marítim i Pesquer

9854 - Taxa per Expedició del Títol de Bussejador Professional Bàsic i de la Llibreta d'Activitats Subaquàtiques

9855 - Taxa per Autoritzacions en matèria de pesca marítima