Visualització de contingut web

Documentació i requisits tècnics

Documentació

Requisits tècnics

  • Microsoft Windows 98 o superior
  • Adobe Reader 10 o superior
  • Internet Explorer 6 o superior
  • Resolució de pantalla 800 x 600 o superior
  • Connexió a Internet
  • Tindre registrats en el navegador els certificats de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). El programa d'ajuda els registra automàticament durant el procés d'instal·lació.