Visualització de contingut web

Procediment per a utilitzar el Sar@ 5 - 045

  1. Sol·licitud d'alta en el sistema
  2. Ús del sistema:
    • Accés i identificació mitjançant certificat digital de la Generalitat i enviament de lots en fitxers en format XML d'acord amb les especificacions indicades en el document d'especificació i esquemes de validació XML. Les taules necessàries per a la generació del XML del model 045 us serviran d'ajuda per a omplir els valors de l'XML. A més, per a accedir al sistema cal tindre instal·lats en l'ordinador el software i els pluggins amb les versions necessàries indicades en l'apartat de requisits tècnics.
    • El sistema tramitarà cada autoliquidació del fitxer, efectuarà el càrrec en el compte indicat i generarà l'expedient tributari.
    • Una vegada tramitada es generarà un fitxer PDF de resposta, que contindrà els justificants que s'han d'imprimir.