Visualització de contingut web

Alta en el sistema

S'han de seguir els passos següents:

 1. Sol·licitud de la credencial d'usuari:

  Les empreses que vulguen utilitzar el sistema d'enviament de models 045 per lots amb la Generalitat (Sar@ 5), ho han de sol·licitar a la Direcció General de Tributs i Joc mitjançant el formulari de "Sol·licitud de credencial d'usuari", on s'ha d'indicar el representant de l'empresa autoritzat a utilitzar el sistema i a fer els pagaments, així com l'adreça de correu electrònic en què se li pot notificar l'alta en el sistema per a poder començar a usar Sar@ 5.

  S'ha de presentar la credencial d'usuari junt amb el document o documents vàlidos en dret que deixen constància fidedigna de la representació de l'empresa operadora de joc vía telemàtica.

 2. Obtenció de certificat reconegut per a ciutadà emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  A més de l'autorització de la credencial de la Direcció General de Tributs i Joc, s'ha de disposar del certificat digital de la Generalitat per a identificar-se en el sistema, regulada pel Decret 87/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regula la utilització de la signatura electrònica avançada en la Generalitat (DOGV núm. 4265, de 06/06/2002).

  Per a obtindre'l, s'ha de sol·licitar en qualsevol punt de registre d'usuari (PRU).

 3. Entitat financera:

  L'empresa que realitze el tràmit ha de ser clienta i efectuar els càrrecs en un compte d'una de les entitats financeres col·laboradores que tinga disponible el càrrec en línia a través de la passarel·la de pagaments de la Generalitat. En aquest compte ha d'estar autoritzada a fer pagaments el representant de l'empresa identificat amb la signatura electrònica.
  Entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs.

 4. Ús del sistema.

  Necessari Internet Explorer 6 (o superiors) o Mozilla Firefox 2 (o superiors).

  Per a accedir al sistema, el professional ha de tindre instal·lats a l'ordinador el software i els pluggins amb les versions necessàries indicades en l'apartat corresponent.