IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Per internet

  1. Generar el model
  2. Pagar, en el seu cas, l'autoliquidació
  3. Presentar el model PDF
  1. Generar l'autoliquidació o la declaració
  2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments, a la qual dirigix el propi assistent
  3. Presentar el model en el registre electrònic de l'ATV. Per a realitzar este tràmit és imprescindible disposar de certificat digital.