Visualització de contingut web

Tramitació electrònica del certificat d'estar al corrent

Este tràmit es realitza de manera telemàtica, mitjançant els següents passos:

 

1. Accedisca mitjançant els mitjans habilitats per la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana.

 

 

2. El primer pas de la tramitació serà emplenament de la taxa 046, concepte 9771 (Certificat d'estar al corrent del deute tributari).

 

En este pas vosté es pot trobar en dues situacions:

 • Sí que tinc taxa. Té emplenada prèviament la taxa, i en este cas introduïsca el número d'autoliquidació.
  •  Si l'ha abonada telemàticament podrà continuar amb la tramitació, i passarà directament al pas 4.
  •  Si l'ha abonada a través d'una entitat financera en finestreta o caixer, haurà d'esperar 15 dies abans de continuar.
 • No tinc taxa. En este cas deixe el camp "Taxa" buit i marque l'opció. Podrà pagar-la en el següent pas 3 de pagament.

 

2b. Si actua com a representant indique-ho, el sistema està connectat amb el Registre de Representants de l'ACCV, per la qual cosa ha de constar la representació realitzada pel comprador al representant en el tràmit "Sol·licitud del certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries". Més informació.

No és necessari aportar documentació addicional. Quan emplene els camps, podrà continuar amb/passar al següent pas.

 

3. Si no disposava de taxa pagada, el sistema li porta al pagament

 

Confirme la forma de pagament (si paga amb targeta, tinga el seu telèfon mòbil a mà). Amb el pagament confirmat, pot continuar al següent tràmit.

 

4. Procedisca a registrar la sol·licitud.

 

 

5. Quan finalitze el registre, disposarà d'un justificant de presentació.

En la carpeta ciutadana del presentador, (i del representat si actua amb representant) trobarà:

 • Si el processament de la petició ha sigut correcte:
  • El certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat Valenciana, en el sentit que corresponga.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
  •  Justificant de pagament, si el mateix ha sigut realitzat durant el procés de presentació.
 • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
  • Detall de l'error perquè puga esmenar-lo.
 

 

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciudadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències