Visualització de contingut web

Tramitació electrònica del certificat d'estar al corrent

Este tràmit es realitza de manera telemàtica, mitjançant els següents passos:

 

1. Accedisca mitjançant els mitjans habilitats per la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana.

 

accés tràmit

 

2. El primer pas de la tramitació serà l'emplenament del formulari, on simplement ha d'indicar si actúa en nom propi o com a representant, així com una adreça de correu electrònic on se li avisarà de la generació del certificat..

 

inici tràmit


2b. Si actua com a representant indique-ho, el sistema està connectat amb el Registre de Representants de l'ACCV, per la qual cosa ha de constar la representació realitzada pel representat al representant en el tràmit "Sol·licitud del certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries". Més informació.

No és necessari aportar documentació addicional. Quan emplene els camps, podrà continuar al següent pas.

 

 

3. En l'apartat C, indique l'objecte i marque la casella "Seleccione per a confirmar la validació de les dades per a la generació del document corresponent"

 

objecte del certificat

Pressione Enviar per a validar. Pot continuar al següent tràmit

validació formulari

 

4. Procedisca a registrar la sol·licitud.

 

resum presentació

 

5. Quan finalitze el registre, disposarà d'un justificant de presentació.

En la carpeta ciutadana del presentador, (i del representat si actua amb representant) trobarà:

 • Si el processament de la petició ha sigut correcte:
  • El certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat Valenciana, en el sentit que corresponga.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
    
 • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
  • Detall de l'error perquè puga esmenar-lo.
 

 

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciudadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències