Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Tribut relatiu a rifes, tómboles i combinacions aleatòries

D'acord amb l'article 36 de la Llei 1/2020, podrà autoritzar-se la celebració de rifes i tómboles en les condicions i requisits que reglamentàriament s'establisquen.

Segons aquest precepte:

  • Rifa: modalitat del joc consistent en el sorteig a celebrar d'un objecte o varis, prèviament determinat, entre les persones adquirents d'un o diversos bitllets o bitllets d'import únic, correlativament numerats o d'una altra forma diferenciats entre si.

  • Tómbola: modalitat del joc en la qual la persona jugadora participa en el sorteig de diversos objectes exposats al públic mitjançant l'adquisició de bitllets o bitllets que contenen, en el seu cas, la indicació del premi que es pot obtindre.

  • Combinació aleatòria amb finalitats publicitaries o promocionals: modalitat de joc per la qual una persona o Entitat, amb finalitat exclusivament publicitària d'un producte o servei, sorteja premis en metàl·lic o en espècie, entre els quals adquirisquen aquests béns o serveis i ostenten la condició actual de clients seus. Aquesta modalitat de joc estarà exceptuada de l'autorització administrativa, sempre que la participació del públic en aquestes activitats siga gratuïta i en cap cas existeix sobrepreu o tarifació addicional.

A continuació, trobarà els aspectes més destacats de la tributació d'aquestes modalitats de joc en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.