Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Tribut relatiu a les apostes

D'acord amb l'article 35 de la Llei 1/2020, s'entén per aposta aquella activitat per la qual s'arrisca una quantitat de diners sobre els resultats d'un esdeveniment prèviament determinat, de desenllaç incert i alié a les parts intervinents.
 
A continuació trobarà els aspectes principals de la tributació d'aquesta modalitat de joc en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, regulats en els articles 77 a 82 de la Llei 1/2020.