Contestar requerimients o efectuar al·legacions

Sense certificat digital

 1. Introduïsca el CSV
 2. Adjunte la documentació
 3. Registre

Amb esta opció només podrà presentar en el seu nom.

 1. Sel·leccione l'opció "sense identificar-se":
  accés sense identificació
  Localitze el CSV, està situat al peu del document:
  captura de un documento con la ubicación del CSV
 2. Adjunte l'al·legació, la contestació al requeriment o qualsevol documentació relacionada amb el document que ha rebut. Pot annexar els documents que desitge, descrivint un a un:
  captura del proceso de adjuntar documentación
 3. Pulse el botó "Registrar".

Si desitja informació sobre l'expedient, pot sol·licitar cita perquè li criden.

Amb certificat digital

 1. Identifique's amb certificat i introduïsca el CSV
 2. Adjunte la documentació
 3. Registre

Amb esta opció podrà presentar en el seu nom o en nom de tercers.

 1. Accedisca mitjançant certificat digital, recorde que si desitja presentar en nom de tercers ha d'identificar-se.
 2. Localitze el CSV, està situat al peu del document:
  captura de un documento con la ubicación del CSV
 3. Adjunte l'al·legació, la contestació al requeriment o qualsevol documentació relacionada amb el document que ha rebut. Pot annexar els documents que desitge, descrivint un a un:
  captura del proceso de adjuntar documentación
 4. Pulse el botó "Registrar".

Si desitja informació sobre l'expedient, pot sol·licitar cita perquè li criden.