Visualització de contingut web

Accés al pagament telemàtic i bústia electrònica

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

9658 - Activitats de formació esportiva. Cursos d'entrenadors esportius

9659 - Activitats de formació esportiva. Formació permanent

9660 - Preu públic d'utilització Centre de Tecnificació d'Alacant

9764 - Taxa per Serveis de Lectura, Investigació, Certificacions, Còpies i Reproducció de Documents i Impressions en Arxius, Biblioteques i Museus

9892 - Taxa pels Serveis Prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana