Sol·licitud de certificat de presentació de documents davant l'Agència Tributària Valenciana a l'efecte de l'article 6,c) de la llei hipotecària

Sol·licitud d'informació en el supòsit de desqualificació d'habitatges protegits

Model 760 - Sol·licitud de certificat de presentació de documents davant l'Agència Tributària Valenciana a l'efecte de l'article 6,c) de la llei hipotecària