Sol·licitud d'informació en el supòsit de desqualificació d'habitatges protegits

Model 748 - Sol·licitud d'informació en el supòsit de desqualificació d'habitatges protegits