Visualització de contingut web

Procediment d'alta i baixa en el sistema

Els usuaris que desitgen utilitzar el sistema de comunicació de fitxers Quadern19-SEPA XML ho han de sol·licitar a la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat mitjançant el formulari corresponent de "Sol·licitud de credencial d'usuari". En aquest formulari s'ha d'indicar l'adreça de correu electrònic i el telèfon de contacte perquè, posteriorment, es puga notificar l'alta en el sistema, segons les instruccions per a omplir la credencial.

De la mateixa manera, han d'omplir i presentar el formulari de revocació de credencial quan s'haja de donar de baixa un usuari.

Comunicació d'alta en el sistema

Una vegada obtinguda l'autorització de la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat, l'usuari autoritzat rebrà una comunicació per correu electrònic o per via telefònica que l'informarà del seu usuari i clau en el sistema, així com de la pàgina web d'accés a l'aplicatiu.