Visualització de contingut web

REQUISITS GENERALS D'ACCÉS PER A L´ÚS DE WCAUCE

Requisits generals d'accés

Per a la utilització d'aquest servei es requereix obligatòriament l'ús de certificat digital de persona física o d'empleat públic, emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, o DNI-e, expedit pel Ministeri de l'Interior.

 • El certificat digital de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica es pot obtindre en els punts de registre d'usuari de l'ACCV (PRU).

  Podeu consultar el vostre punt de registre més pròxim en: https://www.accv.es/va/ciutadans/punts-de-registre-dusuari/

  Una vegada disposeu del certificat digital, haureu de seguir els passos indicats en la web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, en "Requisits aplicacions amb sgnatura electrònica": http://www.accv.es/ciudadanos/descarga-software/

  Tanmateix comprovar si el vostre certificat s'ha instal·lat correctament i si és vàlid des de l'enllaç següent: https://www.accv.es/va/ajuda/comprovacio-de-la-firma-electronica/ .

  Disposeu d'ajuda per a la instal·lació en l'enllaç: https://www.accv.es/va/ajuda/

  Per últim, podeu obtindre ajuda per a la resolució d'incidències i consultes relacionades amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica en l'enllaç: https://www.accv.es/va/contacte/

També podeu comprovar si el vostre DNIe s'ha instal·lat correctament i si és vàlid des de l'enllaç següent: http://www.dnielectronico.es/como_utilizar_el_dnie/verificar.html.

Finalment, el DNI electrònic disposa d'informació sobre el servei d'atenció al ciutadà en l'enllaç de preguntes freqüents.