Representació, certificats i requisits per a presentar