Recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa

Per internet

 1. Accedir al tràmit telemàtic
 2. Emplenar formulari i adjuntar documentació
 3. Registrar

La presentació d'un recurs de reposició o d'una reclamació economicoadministrativa és un tràmit administratiu mitjançant el qual una persona o entitat sol·licita la revisió d'una decisió o acte administratiu. Este recurs es presenta davant la mateixa autoritat que va dictar la resolució o davant el tribunal economicoadministratiu competent.

L'ATV ha desenvolupat un tràmit on es pot presentar de manera telemàtica els recursos de reposició o d'una reclamació economicoadministrativa sobre liquidacions o provisions de constrenyiment.

Els passos que seguir per a la presentació són els següents:

 1. Accedir al tràmit telemàtic amb certificat digital. Pot actuar en nom propi o com a representant d'un tercer.
  resumen procedimiento
 2. Emplenar el tràmit, que es compon de:
  1. Formulari de dades. Tinga en compte que ha d'identificar a l'interesat si és un representant. Seleccione el tipus de recurs i acte que es recorre. El sistema validarà les dades per a continuar:
   tipo de recurso
  2. Dades objecte del recurs, este apartat varia en funció de si l'acte recorregut és:
   • Una liquidació. Indique el número de liquidació mecanitzat, el número de liquidació de gestió o el CSV del document, si és correcte podrà introduir les alegacions, així com marcar si sol·liicta taxació pericial cotradictoria, o introduir les dades de la suspensió.
    identificación de liquidación
   • Una provisió de constrenyiment. Introduïsca la clau de la provisió de constrenyiment per a la seua identificació, si és correcte podrà redactar les al·legacions i totes les dades relacionades amb la suspensió com ara l'acte referenciat, garanties, motius de la suspensió...
    identificación apremio
  3. Annexar la documentació en funció de les opcions seleccionades, o altres documents que considere adients.
   anexar
 3. Registrar la sol·licitud. Si tot és correcte es mostrarà un missatge de confirmació i podrà descarregar el justificant de presentació.
  registro

Si desitja informació sobre l'expedient, pot sol·licitar cita perquè li telefonen.

Presencial

 1. Accedir al model 749
 2. Emplenar i generar el PDF
 3. Imprimir i registrar

Si no desitja utilitzar el tramite telemàtic, pot utilitzar el model en PDF, per a això:

 1. Accedisca al model, únicament pot emplenar-se mitjançant esta pàgina.
 2. Emplene els camps, alguns d'ells són obligatoris.
 3. Una vegada emplenat, pressionar el botó Acceptar per a poder generar el PDF i imprimir-lo. Este model pot presentar-lo en una seu de l'ATV, convé sol·licitar cita prèvia al registre.

Si desitja informació sobre algun expedient, pot sol·licitar cita perquè li telefonen.