Visualització de contingut web

Documentació

RESOLUCIÓ de la directora general de l'Agència Tributària Valenciana, per la qual se seleccionen les entitats ciutadanes que formaran part de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ del president de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda nomenar les persones que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ del president de l'Observatori fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ del president de l'Observatori fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ del president de l'Observatori fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ del president de l'Observatori fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ del president de l'Observatori fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

 

RESOLUCIÓ del president de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de la presidenta de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de la presidenta de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana. (20.12.2023)

RESOLUCIÓ de la presidenta de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana. (02.02.2024)

RESOLUCIÓ de la presidenta de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana. (30.05.2024)

RESOLUCIÓ de la presidenta de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, per la qual es modifiquen les vocalies que componen l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana. (31.05.2024)