Visualització de contingut web

Observatori fiscal

 

L'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, dependent de la conselleria competent en matèria d'hisenda, té com a missió totes aquelles funcions d'avaluació dels efectes de les mesures introduïdes per les lleis tributàries en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de facilitar polítiques tributàries que prioritzen el desenvolupament humà en un marc de sostenibilitat fiscal i mediambiental, promoure l'educació ciutadana sobre les actuacions tributàries, aprofundir en el coneixement mutu entre l'Agència Tributària Valenciana i les persones professionals representades en ell, en un marc de cooperació, transparència, rigor tècnic, objectivitat, proporcionalitat i receptivitat.