Notícies

Reactivació del programa dajuda del model 620

Reactivació del programa dajuda del model 620

Ja està disponible el programa d'ajuda 620, que requerix l'ús de certificat digital o DNIe.

Si no disposa d'este, té problemes o necessita assistència, pot sol·licitar cita per a assistir-li presencialment en l'emplenament o perquè l'ATV li cride per a ajudar-lo en la confecció del model.