Normativa i bústia electrónica

Normativa i bústia electrònica

Models d'autoliquidació

637 - Transport d'energia elèctrica. Pagament fraccionat

638 - Transport d'energia elèctrica. Autoliquidació

641 - Producció d'energia elèctrica. Pagament fraccionat

642 - Producció d'energia elèctrica. Autoliquidació

643 - Producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses. Pagaments fraccionats

644 - Producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses. Autoliquidació

645 - Emissió de gasos. Autoliquidació - pagaments fraccionats

646 - Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors, Incineració, Coincineració i Valorització Energètica. Autoliquidació

647 - Emissió de gasos. Autoliquidació