Visualització de contingut web

Normativa i bústia electrónica

Normativa i bústia electrònica

Models d'autoliquidació

637 - Transport d'energia elèctrica. Pagament fraccionat

638 - Transport d'energia elèctrica. Autoliquidació

641 - Producció d'energia elèctrica. Pagament fraccionat

642 - Producció d'energia elèctrica. Autoliquidació

643 - Producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses. Pagaments fraccionats

644 - Producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses. Autoliquidació

645 - Emissió de gasos. Autoliquidació - pagaments fraccionats

593 - Impost sobre el Depòsit de Residus en Abocadors, la Incineració i la Coincineració de Residus

  • Tràmit telemàtic per a l'emplenament, pagament i presentació (disponible a l'abril de 2023)

646 - Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors, Incineració, Coincineració i Valorització Energètica. Autoliquidació

Per a declaracions anteriors al tercer trimestre del 2018.

Per a declaracions iguals o posteriors al tercer trimestre del 2018.

Per a declaracions corresponents a meritacions produïdes l'any 2021.

Per a declaracions corresponents a meritacions produïdes l'any 2022

647 - Emissió de gasos. Autoliquidació