Model 651

Per internet

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda
 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments.
 3. Presentar l'autoliquidació en el registre telemàtic de l'ATV, i aportar, en format digital, la documentació exigida per la norma (registrar)

Presencial

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda o emplenar el model PDF
 2. Pagar, si correspon, l'impost per la passarel·la de pagaments o en entitat col·laboradora
 3. Sol·licitar cita prèvia en la seua oficina competent per a la presentació de l'autoliquidació