Model 651

Per internet

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda. Si necessita informació, ajuda a l'emplenament o assistència, l'ATV li crida.
 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li condueix el propi programa d'ajuda. Si tria pagar de manera presencial, haurà d'esperar almenys 2 dies perquè el següent pas reconega el pagament.
 3. Presentar l'autoliquidació en la plataforma de tramitació, introduint el número de document prèviament generat en el punt 1, i aportar, en format digital, la documentació exigida per la norma (registrar). Per a realitzar este tràmit és imprescindible disposar de certificat digital.
   

Presencial

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda. Si necessita assistència a l'emplenament, pot sol·licitar cita presencial o l'ATV li crida.
 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li condueix el propi programa d'ajuda; o en entitat col·laboradora o punt de Correos, prèvia impressió del model emplenat.
 3. Presentar l'autoliquidació i la documentació addicional requerida. Pot sol·licitar cita prèvia.