IMPOST SOBRE ELS HABITATGES BUITS

Per internet

  1. Generar l'autoliquidació
  2. Pagar l'autoliquidació
  3. Presentar l'autoliquidació

Els 3 passos poden realitzar-se pel tràmit associat. Per a això, deu:

  1. Accedir mitjançant certificat digital al tràmit. Emplenar les dades bàsiques d'identificació.
  2. Emplenar les dades de declaracions d'habitatges buits. És important comprovar el total de metres construïts de la seua relació d'habitatges:
  3. Adjunte el document amb extensió .csv (valors separats per comes), el sistema validarà el format i contingut mostrant els errors:
  4. Pagar. Pot efectuar el pagament mitjançant el pagament telemàtic (opció recomanada) o descarregar el model i realitzar-lo en entitat col·laboradora.
  5. Presentar.