Model 620

Per internet

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda
 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li conduix el propi programa d'ajuda.
 3. Presentar l'autoliquidació en la plataforma de tramitació, introduint el número de document prèviament generat en el punt 1, i aportar, en format digital, la documentació exigida per la norma (registrar). Per a realitzar este tràmit és imprescindible disposar de certificat digital.

Presencial

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda
 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li condueix el propi programa d'ajuda o en entitat col·laboradora o punt de Correos.
 3. Sol·licitar cita prèvia en l'ATV per a la presentació de l'autoliquidació