Visualització de contingut web

En què consistix el pagament a través de gir postal?

Amb el model de declaració-liquidació degudament emplenat o amb la carta de pagament corresponent es podrà acudir a les oficines de correus informatitzades i efectuar l'operació de gir d'ordre d'ingrés en compte.

Correus cobrarà a l'usuari la tarifa que tinga estipulada per al servei de gir.