Visualització de contingut web

Contacte

Introduïsca ací la seua consulta o suggeriment. 

Recorde que disposa d'assistència telefònica amb cita prèvia, tant per a informació i ajuda a l'emplenament dels models 600, 620, 650 y 651, així com assistència tècnica (Servici SAVI), com per a consultar el seu expedient en tramitació.

Gràcies.

Formulari de contacte

Prova de verificació
 

Visualització de contingut web

Protecció de Dades

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d¿accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd