Visualització de contingut web

Esquema Nacional de Seguretat

L'Agència Tributària Valenciana (d'ara en avant, l'Agència o "ATV"), depén dels sistemes TIC (Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions) per a aconseguir els seus objectius. Aquests sistemes han de ser administrats amb diligència, prenent les mesures adequades per a protegir-los enfront de danys accidentals o deliberats que puguen afectar la seguretat de la informació tractada o els serveis prestats i estant sempre protegits contra les amenaces o els incidents amb potencial per a incidir en la confidencialitat, integritat, disponibilitat, traçabilitat i autenticitat de la informació tractada i els serveis prestats.

Per a fer front a aquestes amenaces, es requereix una estratègia que s'adapte als canvis en les condicions de l'entorn per a garantir la prestació contínua dels serveis. Això implica que els departaments han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides per l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), així com realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació dels serveis, monitorar i analitzar les vulnerabilitats reportades, i preparar una resposta efectiva als ciberincidents per a garantir la continuïtat dels serveis prestats.

D'aquesta manera, totes les unitats administratives de l'ATV tenen present que la seguretat TIC és una part integral de cada etapa del cicle de vida del sistema, des de la seua concepció fins a la seua retirada de servei, passant per les decisions de desenvolupament o adquisició i les activitats d'explotació. Els requisits de seguretat i les necessitats de finançament han de ser identificats i inclosos en la planificació, en la sol·licitud d'ofertes, i en plecs de licitació per a projectes de TIC.

Per tant, per a l'Agència Tributària Valenciana, l'objectiu de la Seguretat de la Informació és garantir la qualitat de la informació i la prestació continuada dels serveis, actuant preventivament, supervisant l'activitat diària per a detectar qualsevol incident i reaccionant amb prestesa als incidents per a recuperar els serveis al més prompte possible, amb l'aplicació de les mesures.