Visualització de contingut web

Estadístiques tributàries 2024

Dades actualitzades a 18/06/2024*

Descàrrega de dades

* Les dades corresponents a maig no reflexen las resultes d'altres mesos, motiu epl qual el balanç total pot ser major.