Visualització de contingut web

REQUISITS PER A FER LA PRESENTACIÓ PER MITJÀ DE TRANSMISSIÓ DE DADES, INCLOSOS EN EL SUBSISTEMA 756

Per a utilitzar la modalitat de presentació mitjançant transmissió de dades del model 756 de devolució d'ingressos indeguts/rectificació d'autoliquidacions, l'obligat tributari (o el seu representant) deuran ser titulars d'un certificat digital admés per la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.