Visualització de contingut web

Normativa i bústia electrónica

Normativa i bústia electrònica

Declaracions censals

Cens de l'Impost sobre el Depòsit de Residus en Abocadors, la Incineració i la Coincineració de Residus

639 - Cens d'activitats subjectes a l'Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors i Incineració, Coincineració i Valorització Energètica (fins 2022)

640 - Cens d'activitats subjectes a l'Impost d'Activitats que incideixen en el Medi Ambient