Procediment d'alta i baixa

Per a l'alta i la baixa en el servei, heu d'omplir les credencials adjuntes i remetre-les al Departament d'Informàtica de l'ATV. 
 
  • Consulta d'ingressos. Heu d'indicar la unitat que ho sol·licita i l'òrgan/conselleria a què pertany. També el número de sèrie del certificat digital que signarà les peticions enviades. Ha de signar el cap de la unitat interessada, i remetre-ho al Departament d'Informàtica de l'ATV.

    La confirmació es rebrà en el correu electrònic indicat en la credencial. 

    Credencial

 

  • Comunicació d'ingressos. Heu d'indicar la unitat que ho sol·licita i l'òrgan/conselleria a què pertany. També el número de sèrie del certificat digital que signarà les peticions enviades. Ha de signar el cap de la unitat interessada, i remetre-ho al Departament d'Informàtica de l'ATV.

    La confirmació es rebrà en el correu electrònic indicat en la credencial.

    Credencial