Visualització de contingut web

Documentació i requisits tècnics

Documentació:

Consulta d'ingressos.

Comunicació d'ingressos.

Nota:

Aquests serveis web estan disponible les 24 hores del dia, set dies a la setmana (24 x 7) , excepte: 

  • Interrupcions previstes del servei per motius de manteniments extraordinaris. Els avisos de parades de servei es publiquen en l'apartat de "Novetats" del portal tributari.
  • Totes les nits es pararà el servei de 06:00 a 06:15.
  • Tots els dijous de 14:30 a 18:30 per motius de manteniment programats, tant d'aquest sistema com de sistemes auxiliars. Els horaris que es mostren es refereixen a l'hora peninsular d'Espanya.