Comunicació de desqualificació d'habitatges protegits (VPO)

Comunicació de desqualificació d'habitatges de protecció oficial (VPO)

Model 748 - Comunicació de desqualificació d'habitatges de protecció oficial (VPO)