Visualització de contingut web

Avís legal

Actualització de la informació i continguts

La informació que apareix en este Portal és la vigent en la data de la seua última actualització. L'Agència Tributària Valenciana es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'este Portal, podent limitar o no permetre l'accés a este website. L'Agència Tributària Valenciana fa els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en el Portal. No obstant això, l'Agència Tributària Valenciana no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat. L'accés al Portal, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'Agència Tributària Valenciana no es responsabilitzarà de cap perjudici que poguera derivar-se d'este accés o ús d'informació. En el Portal de l'Agència Tributària Valenciana s'inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers "link", la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques que s'han considerat d'interés per als usuaris. L'Agència Tributària Valenciana no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aquests enllaços.